No title... No title... No title... No title... No title...

Giới thiệu chung

Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chưc bộ máy theo Quyết định số: 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh.

Trụ Sở được đặt tại: Số 151- Đường Nguyễn Đáng- Khóm 1- Phường 7- Thành phố Trà Vinh- tỉnh Trà Vinh.
   Điện thoại số: 0294.3840.356
   Fax:   0294.3850.028.

 

Xem Quyết định tại đây: QĐ.rar

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 874
  • Trong tuần: 6,760
  • Tất cả: 1,364,102