No title... No title... No title... No title... No title...

Thông tin Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

 1. Giám đốc: PHAN ANH QUỐC
   
 Nhiệm vụ

Lãnh đạo chung: Quản lý toàn diện hoạt động và các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật nhà nước về toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải.
Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy và bảo vệ nội bộ; công tác tài chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thi đua, khen thương; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thương; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức và tham gia thành viên các Hội đồng, Ban, Tổ giúp việc do Tỉnh ủy và UBND tỉnh phân công.
Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Văn phòng Ban an toàn giao thông, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ.

 2. Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
   
 Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu đầu tư; theo dõi chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư và các nguồn vốn khác thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản của ngành; chủ trì việc giải quyết các vấn đề vướng mắc lên quan đến kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải; theo dõi, đôn đốc đơn vị được giao ủy thác quản lý dự án thực hiện đúng nội dung hợp đồng ký kết. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Kiêm các chức danh; Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Ký các loại văn bản: văn bản thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư và thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán công trình; phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả xét thầu; duyệt các khoản thu, chi, chứng từ, sổ sách, biểu mẫu báo cáo về chi phí quản lý đầu tư; các văn bản liên quan đến lĩnh vực phục trách.
Phụ trách đơn vị: Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

 3. Phó Giám đốc: DƯƠNG THÀNH HUYNH
   
 
Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải thủy -  bộ; đào tạo sát hạch, cấp, đổi các loại giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chỉ chuyên môn; đăng ký xe máy chuyên dùng; hành chính, quản trị; cải cách hành chính; pháp chế. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Kiêm Chủ tịch Hội đồng sát hạch lái xe.

Ký các loại văn bản: văn bản đề nghị và trả lời xác minh thông tin giáy pháp lái xe, về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; các laoij giấy phép, phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải (trừ Giấy phép liên vận quốc tế); giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; giấy phép lái xe tập lái; thông báo danh sách cơ sở đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 đủ hoặc không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn quản lý trên trang thông tin điện tử cơ quan; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trowngr, chứng chỉ chuyên môn; giấy phép lái xe mô tô, ô tô; giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng; các báo cáo tuần, tháng, quý; các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và người lái; Ban Quản lý Bến xe khách; Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải.

 4. Phó Giám đốc: NHAN VĂN GIÁ
   

 Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông đường thủy, bến thủy nội địa; công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ, đường thủy; công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và các công trình do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh (khi Trung ương giao cho tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp lực về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ký các loại văn bản: chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa và giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích theo quy định; giấy phép mở bến khách ngang sông; thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường quản lý; các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách các đơn vị: Đoạn quản lý giao thông thủy bộ và Ban quản lý dự án các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 7,147
  • Tất cả: 582,079