No title... No title... No title... No title... No title...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Vận tải- Phương tiện và Người lái

1- Chức năng: 

Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác vận tải, phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh.

2- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
        a. Quản lý vận tải:
- Xây dựng quy hoạch dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch hàng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển chung của tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải về công tác vận tải;
- Quản lý luồng tuyến vận tải theo phân cấp; quản lý giá cước vận tải, các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực vận tải theo thẩm quyền;
- Theo dõi hoạt động của các đơn vị vận tải, trong đó có kinh tế hợp tác và HTX vận tải;
- Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý vận tải;
- Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh;
- Theo dõi, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong hoạt động vận tải;
- Kiểm tra, theo dõi hoạt động vận tải đảm bảo an toàn, trật tự trong vận tải; 
- Tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động vận tải trong tỉnh;
- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với bến xe ô tô, bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông trong tỉnh;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vận tải khách bằng ô tô trong bến xe;
- Xây dựng quy hoạch hệ thống bến xe, bến thuỷ nội địa tại địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định có liên quan đến hoạt động của bến xe, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông;
- Xét duyệt hồ sơ thiết kế đối với việc xây dựng các bến xe trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức nghiệm thu công bố việc đưa bến xe vào khai thác hoặc ngừng khai thác bến xe theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý và cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông theo thẩm quyền.
b. Quản lý phương tiện và người lái:
- Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý phương tiện và người lái;
- Đăng ký hành chính phương tiện thuỷ nội địa, phương tiện cơ giới chuyên dùng thi công đường bộ;
- Quản lý kỹ thuật phương tiện thuỷ, bộ (giám định chất lượng các phương tiện của cơ quan Nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách, tư vấn duyệt thiết kế cải tạo phương tiện, tổ chức nghiệm thu phương tiện cơ giới sau cải tạo);
- Cấp, đổi, tiếp nhận, di chuyển giấy phép lái xe, bằng thuyền máy trưởng tàu sông theo quy định; giấy chứng nhận học Luật cho người điều khiển phương tiện xe máy dưới 50cm3 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa;
- Tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về công tác quản lý phương tiện, người lái.
c. Quản lý đào tạo, sát hạch:
- Tổ chức kiểm tra, cấp phép đào tạo đối với các cơ sở đào tạo lái xe mô tô, thuyền máy trưởng tàu sông theo uỷ quyền của Cục Quản lý chuyên ngành;
- Tổ chức kiểm tra đào tạo và cấp giấy phép cho giáo viên dạy thực hành lái xe;
- Quản lý đào tạo người lái đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải và các hướng dẫn của Cục Quản lý chuyên ngành;
- Kết hợp với cơ quan quản lý dạy nghề trong tỉnh, quản lý và kiểm tra công tác đào tạo người lái;
- Chủ trì và phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề trong tỉnh kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh để đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xét, cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô;
- Xét duyệt hồ sơ, đề nghị cho phép tổ chức kỳ sát hạch và giám sát đến khi kết thúc kỳ sát hạch đúng theo quy trình quy định;
- Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch loại 3 theo qui định phân cấp;
- Tổ chức kiểm tra, đề nghị Cục Đường Bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch loại 1, loại 2.
d. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
3- Quyền hạn:
Thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phát hành các văn bản và xử lý công việc được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung văn bản đã ký và những việc đã xử lý.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 878
  • Trong tuần: 6,764
  • Tất cả: 1,364,106