Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Văn phòng Ban An toàn giao thông

- Văn phòng Ban An toàn giao thông là cơ quan chuyên trách, trực thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp phối hợp với các ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Văn phòng Ban An toàn giao thông được phép sử dụng con dấu của Ban An toàn giao thông tỉnh trong quan hệ công tác khi được uỷ quyền bằng văn bản của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 438
  • Tất cả: 1811333