Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

      Ngày 01/4/2021 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 1910/TCĐBVN-QLPT&NL về việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung sau:
       1. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện và hồ sơ dự sát hạch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 22 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
       2. Thường xuyên cập nhật vi phạm của người lái xe theo quy định tại Khoản 9 Điều 31 Thông tư số 12 và phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý GPLX bị thu hồi cập nhật danh sách vi phạm của người dự sát hạch lái xe vào danh sách không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm trên Trang thông tin GPLX theo quy định tại Điểm b Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12.
       3. Khi duyệt hồ sơ thi sát hạch, hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi GPLX: Tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý GPLX, đối chiếu thông tin GPLX đã có trên cơ sở dữ liệu GPLX toàn quốc với thông tin: Họ tên, số chứng minh thư (căn cước công dân), ngày tháng sinh, số GPLX, số phôi (seri), ảnh chân dung,…tra cứu dữ liệu GPXL vi phạm trên phần mềm tra cứu thông tin GPLX vi phạm của Cục Cảnh sát giao thông; phần mềm quản lý vi phạm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và danh sách không được cấp GPLX trên Trang thông tin GPLX để phát hiện các trường hợp GPLX bị thu hồi và các đối tượng không được nâng hạng, không được cấp mới, cấp lại GPLX theo quy định.
       4. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục đổi GPLX kê khai mục “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng GPLX” theo Phụ lục V về Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
       5. Kiểm tra, rà soát giấy khám sức khỏe nộp theo hồ sơ, đồng thời đối chiếu thực tế với người đến làm thủ tục, người dự sát hạch trước khi sát hạch hoặc cấp, đổi GPLX. Trường hợp giấy khám sức khỏe của người lái xe có nghi vấn, gửi công văn đến cơ quan Y tế xác minh theo quy định.
       6. Thực hiện đồng bộ dữ liệu ngay sau khi in GPLX, đảm bảo khi người dân nhận được GPLX phải có đầy đủ thông tin GPLX trên trang thông tin điện tử (gplx.gov.vn) để phục vụ việc quản lý và khai thác dữ liệu.
       7. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác tiếp nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX tại địa phương và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dữ liệu trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe./.

 

 

Linh Phương 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 7,005
  • Tất cả: 581,937