Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022

       Sáng ngày 15/7/2022, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị cùng đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự. Theo đó, trên cơ sở tổng hợp báo cáo, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương cùng với sự phấn đấu nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các  Chi bộ cùng toàn thể đảng viên đã tập trung thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm 2022.
       Bên cạnh đó, công tác triển khai, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước luôn đảm bảo tính kịp thời, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên triển khai như: Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, Đoàn thể vững mạnh và tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.
  Tại Hội nghị được nghe nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của đảng viên về kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Qua các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Đảng bộ và công tác xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng trong việc đánh giá chất lượng Chi bộ, chất lượng đảng viên ngày chặt chẽ, đúng thực chất; công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm đúng mức, mạnh dạng trong việc quy hoạch, đề bạt cán bộ trẻ có năng lực; hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng sôi nổi, tổ chức được nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.
       Kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở dự báo những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 năm tháng cuối năm 2022. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung sau:
       1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt phụ trách ở các lĩnh vực nhạy cảm dể xảy ra tiêu cực.
       2. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giao thông vận tải; kịp thời tham mưu cập nhật, điều chỉnh bổ sung quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.
       3. Tiếp tục tham mưu cử đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ,…
       4. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”, Quy định số 4495-QĐ/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”… 
       5. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn dề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo 03 tính chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành quy trình kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức hồ sơ thủ tục thực hiện theo đúng quy định.
       6. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên; kịp thời chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
       7. Lãnh đạo cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận; quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan đối với đảng viên và quần chúng.
       8. Chỉ đạo hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giảm sát năm 2022 của Đảng bộ, UBKT Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra chi bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm./.

 

 

Linh Phương 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 438
  • Tất cả: 1811333