Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức tuyển chọn chức danh Giám đốc Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ và Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải

       Ngày 17/9/2021, Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức tuyển chức danh Giám đốc Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ và chức danh Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải. Việc thi tuyển lần này thể hiện sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn chức danh lãnh đạo quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đồng thời đảm bảo sự công bằng, công khai, dân chủ trong thi tuyển nhằm lựa chọn được những cán bộ giỏi, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành.

Ứng viên Võ Chí Công thuyết trình Đề án

Ứng viên Tô Thanh Phúc trình bày Đề án

       Trình tự ứng viên phải thuyết trình bảo vệ Đề án trước hội đồng thông qua công cụ hỗ trợ trình chiếu với thời gian không quá 30 phút và sau đó các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá Đề án của ứng viên và đặt các câu hỏi chuyên ngành, câu hỏi tình huống  để ứng viên dự thi trả lời. Hội đồng thi tuyển chức danh sẽ dựa trên bố cục, nội dung, tính hiệu quả của Đề án, kỹ năng trình bày và phần trả lời câu hỏi để chấm điểm cho ứng viên theo thang điểm 100, ứng viên đạt từ 55 điểm trở lên được đánh giá là đạt yêu cầu. 
       Qua đánh giá của Hội đồng, Đề án“Tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, điều hành tại đơn vị Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ” và Đề án “Nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo của Trung tâm đào tạo KTNV-GTVT” của ứng viên đáp ứng yêu cầu về bố cục, nội dung, phù hợp với chức danh dự tuyển, đồng thời định hướng được các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâu dài của cơ quan, đơn vị; phần kỹ năng hùng biện và trả lời các câu hỏi của ứng viên được Hội đồng thi tuyển đánh giá khá tốt, có sự chuẩn bị cao. Kết quả, ông Võ Chí Công đạt 84,25/100 điểm và trúng tuyển chức danh Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ và ông Tô Thanh Phúc đạt 79,35/100 điểm và trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải. Việc bổ sung nhân sự lãnh đạo này góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đơn vị Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ và Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải trong lĩnh vực chuyên ngành Giao thông vận tải quản lý./.

 

Linh Phương 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 8,747
  • Tất cả: 1,060,276