Tăng cường quản lý, sử dụng Giấy nhận diện phương tiện có (có mã QRCode) ưu tiên đi trên “luồng xanh” vận tải

       Nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên đi trên “luồng xanh” vận tải; ngày 23/8 vừa qua, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 201/SGTV-VT về việc tăng cường quản lý, sử dụng Giấy nhận diện phương tiện có (có mã QRCode) ưu tiên đi trên “luồng xanh” vận tải. Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
       1. Sử dụng Giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vận tải đúng với mục đích đã đăng ký; đi đúng hành trình, lịch trình đã đăng ký, không lợi dụng việc ưu tiên đi trên “luồng xanh” vận tải để chở hàng cấm, hàng lậu, chở người trái quy định; yêu cầu người điều khiển phương tiện, người xếp dỡ hàng hóa đi cùng chấp hành nghiêm túc yêu cầu kiểm tra của các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
       2. Chấp hành nghiêm điều kiện kinh doanh vận tải, duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện; bố trí người theo dõi thường xuyên hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các phương tiện vi phạm. 
       3. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc sử dụng Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên đi trên “luồng xanh” vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất thu hồi Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
       Hoạt động trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Linh Phương

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 769
  • Trong tuần: 7,259
  • Tất cả: 1,268,102