• Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

    Sở Giao thông vận tải Trà Vinh là tiền thân của Sở Giao thông vận tải và Bưu điện Cửu Long, được thành lập tại Quyết định số 175/QĐ-UBT ngày 05 tháng 6 năm 1992, là đơn vị hành chính kinh tế kỹ thuật, chịu sự chỉ đạo từ Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt động dịch vụ và sản xuất kinh doanh chuyên ngành giao thông vận tải trong phạm vi toàn tỉnh. Ngày 21 tháng 5 năm 1993 thay đổi tên gọi là Sở Giao thông Công Chánh tỉnh Trà Vinh tại Quyết định số 178/QĐ-UBT của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 9 năm 2001 thay đổi tên gọi là Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tại Quyết định số 48/2001/QĐ-UBT của Ủy ban nhân dân tỉnh.Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 1811649