Thông tin Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

 1. Giám đốc Sở 
   
Anh-tin-bai
 
1. Họ và tên: Dương Văn Ni
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn:  0294.3680689.
- Điện thoại di động: 0918353436.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp.
5. Email: dvni@travinh.gov.vn. 
 
 2. Phó Giám đốc Sở 
  1. Họ và tên: Dương Thành Huynh  
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn:  0294.3869669.
- Điện thoại di động: 0913170119.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. 
4. Lý luận chính trị: Cao cấp. 
5. Email: dthuynh@travinh.gov.vn. 

 
  
 3. Phó Giám đốc Sở 
  1. Họ và tên: Nhan Văn Giá 
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn:  
- Điện thoại di động: 0294.3551155.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4. Lý luận chính trị: Cao cấp. 
5. Email: nvgia@travinh.gov.vn.
 
 

 4. Phó Giám đốc Sở 
      1. Họ và tên: Phạm Văn Tân
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn:  0294.3840296.
- Điện thoại di động: 0918586659.
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. 
4. Lý luận chính trị: Cao cấp. 
5. Email: pvtan.sgtvt@travinh.gov.vn.  
 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 1811649