Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý hệ thống giao thông thuỷ bộ trong tỉnh theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; tổ chức duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên đối với các cầu, đường bộ, đường sông để đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường trình các ngành chức năng xét duyệt
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 486
  • Tất cả: 1809967