Nghị định số 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định sô 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022)
nd-01_2024_nd_cp-01.01.2024638416041367538303.pdf
Tuấn Phong
Tin khác
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 447
  • Tất cả: 1809376