Thông tư số 43/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng ộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
tt-43-bgtvt638402519996259903.pdf
 

pl-1-phu-luc-ii-gcntdtk-15638402520650876833.pdf

 

pl-2-phuluc-iv-bbntxx-8638402520927947651.pdf

 

pl-3-phuluc-vi-quy-trinh-ng638402521136148177.pdf

 

pl-4-phu-luc-v-gcn-cai-tao-1638402521346690760.pdf

 

pl-5-phuluc-vii-vbdnkt-11638402521571386196.pdf

 

pl-6-phuluc-ix-bbkt_ttdk_28638402521799327055.pdf

 

pl-7-phuluc-x-mau-bao-cao-17638402521982297021.pdf

 

pl-8-phu-luc-xi-xcg-cung-k638402522176967664.pdf

 

pl-9-phu-luc-xii-thong-bao-638402522347543341.pdf

 

pl-10-phu-luc-xiii-thong-ba638402522558555379.pdf

 

pl-11-phu-luc-xiv-mau-van-ba638402522739096335.pdf

 

pl-12-phu-luc-xv-thong-bao-n638402522911866773.pdf

 

pl-13-phu-luc-xvi-phieu-tie638402523085869551.pdf

 

pl-14-phu-luc-xvii-van-ban-d638402523286077133.pdf

 

pl-15-phu-luc-xviii-phieu-638402523472325345.pdf

 

pl-16-phu-luc-xix-phieu-kie638402523636683329.pdf

 

ttr-ttr_tt-sd-tt85_cai-tao-xcg638402523833632337.pdf

 

ttr-ttr_tt-sd-tt85_cai-tao-xcg638402524017502700.pdf

Tin khác
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 444
  • Tất cả: 1809373