Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường quản lý công tác đào tạo thực hành lái xe

       Thời gian vừa qua, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ công tác đào tạo lái xe đáp ứng quy định của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, công tác đào tạo thực hành lái xe cũng dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, ngày 13/10/2022 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 186/SGTVT-VT về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo thực hành lái xe. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
       1.Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.
       - Thực hiện nghiêm công tác quản lý giáo viên, xe tập lái, chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện để bố trí giảng dạy; thực hiện khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT; kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý để học viên học lái xe thông qua thiết bị DAT xác nhận việc bố trí đào tạo đúng với giáo viên và xe tập lái được phân công.
       - Thực hiện nghiêm công tác đào tạo thực hành lái xe theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; khoản 11 Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; chỉ tổ chức đào tạo cho học viên trên tuyến đường tập lái đã được Sở Giao thông vận tải cấp trong giấy phép xe tập lái. Nghiêm cấm các trường hợp chủ quan, giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định; khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo để giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe của giáo viên và các thông tin liên quan theo đúng kế hoạch giảng dạy.
       - Tổ chức đào tạo đúng địa điểm, sân tập lái đã đăng ký và được phép hoạt động theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.
       2. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
       - Tổ chức kiểm tra, tham mưu Giám đốc Sở trong việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và cấp giấy phép xe tập lái đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.
       - Rà soát công tác quản lý, cấp phép tuyến đường tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn, đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu của nội dung đào tạo và phù hợp với giao thông thực tế trên tuyến đường để tránh xảy ra nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. 
       - Định kỳ kiểm tra, giám sát tuyến đường tập lái của cơ sở đào tạo thông qua việc khai thác dữ liệu quản lý DAT của cơ sở đào tạo được lưu trữ trên hệ thống thông tin của cơ sở đào tạo và lộ trình các phiên học thông qua việc khai thác dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam.
       3. Thanh tra Sở.
       Phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái và chính quyền địa phương kiểm tra và rà soát các sân tập lái tự phát, xử lý các trường hợp đào tạo thực hành lái xe sai quy định. Trường hợp người đào tạo không phải là giáo viên của cơ sở đào tạo, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe thì báo với chính quyền địa phương, cơ quan công an để xử lý. Trường hợp phát hiện các vi phạm khác (xe sử dụng để đào tạo không phải là xe tập lái đủ điều kiện, địa điểm đào tạo không đúng quy định…) thì tiến hành xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt./.

 

Sa Na 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1897
  • Trong tuần: 6 762
  • Tất cả: 1820861