Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn:

     1. Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải mở các lớp đào tạo lái xe môtô và liên kết với các Trường, Trung tâm…. có tư cách pháp nhân ngoài tỉnh để mở các lớp đào tạo lái xe ôtô, thuyền – máy trưởng tàu sông, lái xe máy công trình, công nhân kỹ thuật cầu đường và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 
     2. Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trả Vinh và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục đường bộ, Cục đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông vận tải. 
     3. Tổ chức các kỳ sát hạch lái xe theo đúng nội dung, quy trình sát hạch. 
     4. Phối kết hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện. 
     5. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; báo cáo về Sở Giao thông vận tải khi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch để xử lý kịp thời. 
     6. Đầu tư xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành. 
     7. Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn trung tâm sát hạch lái xe. 
     8. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm về hoạt động sát hạch lái xe báo cáo cấp có thẩm quyền theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định. 
     9. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung  tâm sát hạch; công khai mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác. 
     10. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có vụ việc xảy ra. 
     11. Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy định; nối mạng thông tin quản lý với cơ quan quản lý sát hạch trực tiếp. Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1897
  • Trong tuần: 6 762
  • Tất cả: 1820861