Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
Ngày 30/3/2020 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành công văn số 1883/TCĐBVN-QLPT&NL về việc sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

        Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Nội dung và hướng dẫn sử dụng
1.1 Nội dung bộ 600 hỏi
a) Chương 1: Gồm 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ (từ câu số 1 đến câu số 166).
b) Chương 2: Gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải (từ câu số 167 đến câu số 192).
c) Chương 3: Gồm 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe (từ câu 193 đến câu 213).
d) Chương 4: Gồm 56 câu về kỹ thuật lái xe (từ câu 214 đến câu 269).
đ) Chương 5: Gồm 35 câu về cấu tạo và sửa chữa (từ câu 270 đến câu 304).
e) Chương 6: Gồm 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đ¬ường bộ (từ số 305 đến câu số 486).
g) Chương 7: Gồm 114 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (từ số 487 đến câu số 600).
h) Chương 8: Gồm 60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
1.2 Hướng dẫn sử dụng bộ 600 câu hỏi 
a) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F gồm 600 câu; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
b) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 gồm 574 câu hỏi trong bộ 600 (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải).
c) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A3 và A4 gồm 500 câu, trong đó có 54 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
d) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A2 gồm 400 câu, trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. 
đ) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 gồm 200 câu, trong đó có 20 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
2. Cấu trúc bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng
2.1. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1 số tự động và hạng B1 gồm 30 câu.
2.2. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2 gồm 35 câu.
2.3. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng C gồm 40 câu.
2.4. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng D, E và các hạng F gồm 45 câu.
2.5. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4 gồm 25 câu 
3. Về tổ chức thực hiện
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe và các Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe mới được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 

Linh Phương 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 399
  • Tất cả: 1811339