Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19

       Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Ngày 31/8, Ông Dương Văn Ni, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1204/SGTVT của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
       1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Quán triệt sâu sắc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 và của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 192-CV/TU ngày 27/8/2021, lấy xã, phường thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; tăng cường cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc cho công tác phòng, chống dịch; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm các quy định về 5K của Bộ Y tế.
       2. Tiếp tục thực hiện nghiêm bố trí dưới 30% công chức, viên chức và người lao động đến làm việc tại cơ quan, đơn vị; trường hợp công chức, viên chức và người lao động (trừ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên của cơ quan, đơn vị) thường trú ngoài địa bàn nơi đặt trụ sở làm việc (xác định theo xã, phường, thị trấn) thì bố trí làm việc trực tuyến tại nhà, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
       3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội; thực hiện tuyệt đối và đúng nguyên tắc giãn cách: gia đình cách ly với gia đình; ấp, khóm cách ly với ấp khóm; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc công chức, viên chức, người lao động không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và chỉ đạo của cấp trên./.

Linh Phương 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 787
  • Trong tuần: 7,277
  • Tất cả: 1,268,120