Thanh tra Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2024
0:00 / 0:00

            Thanh tra Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2024.

Ngày 22/01/2024 vừa qua, tại Hội trường Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2024. Tham dự hội nghị có 30/30 công chức, viên chức và người lao động.

Dưới sự chủ trì của thủ trưởng Đơn vị và Công đoàn phận, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở các dự thảo nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

 Trong năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chỉ ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức đoàn thể cũng như sự đoàn kết, nỗ lực thi đua của công chức, viên chức và người lao động Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 đã đề ra. Kết quả trong năm 2023 Công đoàn bộ phận được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đơn vị được Giám đốc khen thưởng Tập thể lao động tiên tiến và 05 công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 30 công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu đơn vị Tập thể lao động xuất sắc và 01 công chức danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cấp tỉnh.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo đơn vị và công đoàn bộ phận và các Đội TTGTVT trực thuộc; Đăng ký thi đua các chỉ tiêu phấn đấu chung của công chức, viên chức, người lao động năm 2024 cụ thể:

1. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch công tác thanh tra năm 2024;

2. 100% công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các chủ trưởng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”;

3. 100% công chức, viên chức và người lao động cuối năm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó 90% trở lên công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

4. Đơn vị Thanh tra Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen;

5. Xây dựng tổ chức Công đoàn được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

6. Tiếp tục xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan an toàn về An ninh trật tự và đạt chuẩn Văn hóa.

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Minh Hùng Chánh Thanh tra Sở, đánh giá cao kết quả nổ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức, viên chức và người lao động đơn vị trong năm 2023 và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị ra sức thi đua, tích cực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024 và góp phần xây dựng ngành Giao thông vận tải tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Anh-tin-bai

quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức, viên chức và người lao động.

Thúy Nhanh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 2033
  • Trong tuần: 6 898
  • Tất cả: 1820997