Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

       Sáng ngày 24/8/2022, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Trà Vinh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Kế hoạch số 241-KH/ĐU ngày 08/8/2022 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải), dự hội nghị có 105 đảng viên thuộc Đảng ủy. Tại Hội nghị Đảng ủy Sở Giao thông vận tải trân trọng mời đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm báo cáo viên trước hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy
khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết

       Tại Hội nghị Đồng chí Trần Thị Kim Phượng triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đ/c Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy
khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết

       Thông qua hội nghị giúp các đồng chí cấp ủy, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

 

Linh Phương  

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 546
  • Tất cả: 1809814