Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 1: Từ Km0+000 đến Km10+258- đoạn từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3)

1

Xây lắp

Gói thầu XLBS- Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 1: Từ Km0+000 đến Km10+258- đoạn từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3) (hạng mục bổ sung)

46.799.087.170

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2020

Trọn gói

90 Ngày

Tỉnh Trà Vinh

20200825899 - 00

2

Tư vấn

Gói thầu TV16- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục bổ sung)

553.001.640

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2020

Trọn gói

90 Ngày

Tỉnh Trà Vinh

3

Phi tư vấn

Gói thầu BHBS- Bảo hiểm công trình (hạng mục bổ sung)

113.590.017

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2020

Trọn gói

455 Ngày

Tỉnh Trà Vinh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 400
  • Tất cả: 1811295