Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu XL3
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu XL3

Căn cứ Quyết định phê duyệt số 159/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2013 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3: Xây dựng Đường tỉnh 915 và Đường Trà Nóc tỉnh trà Vinh.

Ban Quản lý các Dự án giao thông Trà Vinh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu XL3: Xây dựng Đường tỉnh 915 và Đường Trà Nóc tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau: 

Tên gói thầu: Gói thầu XL3: Xây dựng Đường Trà Nóc, tỉnh Trà Vinh. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Giá gói thầu 37.049 triệu đồng. 

Giá trúng thầu: 34.500 triệu đồng. 

Nhà thầu trúng thầu: Đơn vị Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long. 

Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày. Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 402
  • Tất cả: 1811297