Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu XL2
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu XL2

Căn cứ Quyết định phê duyệt số 158/QĐ-SGTVT ngày 08/10/2013 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trang trí, đường dây hạ thế và chiếu sáng nhánh phụ. 
Ban Quản lý các Dự án giao thông Trà Vinh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu XL2: Giai đoạn 2- Đường tránh Quốc lộ 60 thuộc địa phận thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau: 
Tên gói thầu: Gói thầu XL2 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trang trí, đường dây hạ thế và chiếu sáng nhánh phụ. 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 
Giá gói thầu 8.808 triệu đồng. 
Giá trúng thầu: 8.808 triệu đồng. 
Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện cơ (EMEC). 
Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 400
  • Tất cả: 1811295