Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11- Xây dựng đường và cống rãnh thoát nước thuộc dự án Đường liên xã Phong Thạnh- Châu Điền- Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SGTVT ngày 29/8/2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11- Xây dựng đường và cống rãnh thoát nước thuộc dự án Đường liên xã Phong Thạnh- Châu Điền- Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Ban Quản lý Các dự án Giao thông Trà Vinh thông báo đến các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên kết quả đấu thầu như sau:
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Duyên Hải.
- Địa chỉ: số 16B, Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
2. Giá trúng thầu: 19.529.756.000 đồng (Mười chín tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng).
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày (ba trăm sáu mươi ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.Ban Biên tập Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 401
  • Tất cả: 1811296