Thông báo mời thầu

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5)- Hợp phần C, tín dụng số 4306-VN  Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.  
Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu.  Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.
Thay mặt cho chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Các dự án Giao thông Trà Vinh mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho gói thầu sau đây:
Gói thầu XL3 Xây dựng đường Trà Nóc, tỉnh Trà Vinh. 
Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ 8 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ.  Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.
Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 90 ngày sau khi đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu.  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 08 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2013.  Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.  
Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu.
Ban Quản lý Các dự án Giao thông Trà Vinh.
Địa chỉ : số 151, Nguyễn Đáng, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại : 0743. 840305- 840316  Fax : 0743.840287.

Email : ppmutv@yahoo.com.vn / tanbql@yahoo.com.vn.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 400
  • Tất cả: 1811295